Dlaczego warto?


W serwisie Audyt.Datev.pl znajdziesz informacje o szkoleniach dotyczących Międzynarodowych Standardów Badania, a także wiele artykułów eksperckich opisujących proces badania sprawozdań finansowych.

Wypełnij formularz i zapisz się na nasz newsletter, dzięki któremu zyskasz dostęp do wszystkich materiałów bazy wiedzy, a także dowiesz się więcej o szkoleniach dla biegłych rewidentów.

Z artykułów bazy wiedzy dowiesz się m.in.:

Jak korzystać z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta?
Jak badać zobowiązania warunkowe i wartości szacunkowe?
Jak powinien wyglądać prawidłowy proces przyjęcia zlecenia?
Jaki jest cel sporządzania ogólnej strategii badania, jakie powinny być jej elementy i jak wyznaczać wartości kierunkowe w zakresie istotności i ryzyka?

Czym są Międzynarodowe Standardy Badania?

Kluczowa zmiana to badanie sprawozdania finansowego oparte na ryzyku. Wymaga to od rewidentów zrozumienia jednostki i otoczenia, w jakim funkcjonuje. Proces badania sprawozdań według międzynarodowych reguł powinien być poprzedzony oszacowaniem ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym i to na tych czynnikach powinien skoncentrować się biegły rewident w trakcie późniejszego badania. Nowe standardy będą obowiązywać podmioty badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego sporządzone za okresy kończące się 31 grudnia 2016. Dla reszty podmiotów obowiązek dotyczyć będzie badania sprawozdań sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017. Mimo to firmy audytorskie już teraz powinny myśleć o dostosowaniu się do wykonywania usług wg nowych standardów.

Charakterystyka MSB

Międzynarodowe Standardy Badania określają sposób prezentacji danych finansowych, metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, metody prezentacji majątku trwałego.

Cechy jakościowe sprawozdań, jakimi sporządzający powinni się kierować przy opracowywaniu sprawozdania finansowego to:

Charakterystyka MSB

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej określają sposób prezentacji danych finansowych, metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, metody prezentacji majątku trwałego.

Cechy jakościowe sprawozdań, jakimi sporządzający powinni się kierować przy opracowywaniu sprawozdania finansowego to:

Cel wprowadzenia MSB

W zamierzeniu wprowadzanie MSB ma zapewnić bezpośrednią porównywalność sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach, ponieważ obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości, a w efekcie sporządzone na ich podstawie sprawozdania finansowe firm, znacznie różnią się od siebie. Jest to ważne szczególnie w dobie otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym inwestorzy inwestując i oceniając wartość spółek, opierają się w znacznej mierze na publikowanych przez nie danych finansowych.

Narzędzia

Programy DATEV służące do badanie sprawozdań finansowych są nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę zespołu badającego.
Zapewniają większe bezpieczeństwo biegłemu rewidentowi, a program DATEV Badanie Sprawozdań Finansowych gwarantuje
jednocześnie uproszczenie procesu badania oraz zgodność tworzonej dokumentacji z obowiązującymi standardami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DATEV.pl to producent rozwiązań IT dla biegłych rewidentów oraz jeden z wiodących dostawców i integratorów systemów ERP dla firm.
DATEV.pl jest częścią grupy DATEV, która liczy już sobie ponad 50 lat, a na polskim rynku działa od 2003 roku. Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Wypełnij formularz

Klikając "Wyślij" , wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. Ust nr 133, poz. 863 z późniejszymi zmianami w celach handlowych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu w/w Ustawy będzie DATEV.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Masz prawo do wglądu i poprawiania Twoich danych osobowych.

FreshMail.pl
 

Pobierz w formie PDF

Klikając "Wyślij" , wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. Ust nr 133, poz. 863 z późniejszymi zmianami w celach handlowych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu w/w Ustawy będzie DATEV.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Masz prawo do wglądu i poprawiania Twoich danych osobowych.

FreshMail.pl
 

Klikając "Wyślij" , wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. Ust nr 133, poz. 863 z późniejszymi zmianami w celach handlowych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu w/w Ustawy będzie DATEV.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Masz prawo do wglądu i poprawiania Twoich danych osobowych.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl